Furkan Suresinde 'Has Kullar' ...

63 - Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler.Cahiller kendilerine laf atarsa "Selametle! " derler.

64 - Geceyi Rab'lerine secde ve kıyam ile,ibadetle geçirirler.

67 - Rahman'ın o has kulları,harcamalarında ne israf eder,ne de eli sıkı davranırlar;bu ikisinin arasında bir denge tuttururlar.

72 - O kullar yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler.

73 - Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ,onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar.

Tebessüm ...

Tebessüm ...
Mevla Görelim neyler,neylerse güzel eyler!

28 Mart 2009 Cumartesi

Kendini Yokla!

Kendini yokla.Ben seni görüyorum ki sende parlak ve ebedi bir istikbali kazanma kabiliyeti var.Bu istidat senin gençlik ruhunun nurundan fışkırarak,senin manevi ve maddi simanda ışıldamakta;gözlerinden,okumya ve Allah'a ibadete olan sevgi kıvılcımları pırıl pırıl parıldamaktadır.Bu nurları karartmamayı,bu ışıkları söndürmemeyi aklın ve kalbin sana feryad ü figan ihtar ediyor.Ruhun derinliklerde ''Oku! Allah'ın bahtiyar bir kulu,cemiyetin gülü,İslamiyetin bülbülü ol.'' diye İlahi seda ile sana sesleniyor. Bu sedaya kulak verip Nur-u Kur'an'la ilim ve irfan sahibi olarak iki cihanın adetiyle mes'ut ol.

Zübeyir Gündüzalp